post Category: Google Analytics — MediaAnalys News Blog @ 10:15 — post Comments (0)

Google Analytics är ett utmärkt verktyg för att analysera den trafik som kommer in på din webbplats. Analysverktyget har blivit allt vanligare när det gäller spårning av trafik, säkert för att det är gratis men också för att det är tillräckligt avancerat för de allra flesta. 

E-handel med kundvagn

Om du har en e-handelsplats med en kundvagn, kan det faktiska flödet av pengar genom webbplatsen spåras. Det kan ta en del arbetstid att sätta upp spårningen, plus goda kunskaper om hur särskilda plattformar fungerar med e-handel.

Grundtanken är att du lägger till ett JavaScript på sista sidan i betalningsfunktionen på webb-shoppen, troligen  någonstans där det står något i stil med ”Tack för din beställning”. Den skickar sedan nödvändiga uppgifter till Google Analytics, inklusive vilken typ av produkt (er) och hur mycket pengar beställningen avsåg.

Analysera beställningarna

Enbart genom att analysera den summa pengar varje beställning ger, kan du enkelt spåra hur mycket pengar olika kampanjer generarar tillbaka för dig, allt från SEO kampanjer till Google AdWords.

Om du börjar använda de mer avancerade funktionerna i Google Analytics för att spåra intäkter, och inte bara besök, kan du istället för att bara övervaka trafiken istället börja spåra den faktiska avkastningen på dina investeringar för olika AdWords-kampanjer, kampanjer med SEO, sökord och även andelen besökare som slutar med en faktisk försäljning.

Sphere: Related Content

MediaAnalys övriga inlägg

  Sorry, no comments yet.

  Write Your Comment

  Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

  You should have a name, right? 
  Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
  If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
  This is where you type your comments. 
  Remember my information for the next time I visit.
     MediaAnalys Trisodium AB