post Category: Content — MediaAnalys News Blog @ 14:19 — post Comments (2)

När du arbetar med texter på din webbsida eller i andra sammanhang (tex nyhetsbrev, produktblad, ppc etc) är det viktigt att du verkligen fångar besökaren och får den att läsa vidare. Det första som en läsare ser är rubriken på inlägget/annonsen och den sätter ofta agendan för hur besökaren uppfattar texten du skriver och avgör om man kommer att läsa vidare eller inte.

Vad är då viktigt att tänka på när det gäller rubriksättning? Här kommer 5 tips som kan vara värda att tänka på:

1. Få läsaren att skapa egna föreställningar

Få besökaren att själv börja tänka. Genom att ge besökaren egna föreställningar och själv börja tänka kring innehållet kan man lätt få besökaren att fästa sig vid textens innehåll och läsa vidare. Här gäller det att du lyckas få igång sinnesbilder hos den som läser genom att använda uppmaningar såsom; ”har du tänkt på detta”, ”föreställ dig” eller ”tänk om”.

2. Fråga retoriskt

Att öppna sin text med en fråga är ofta ett bra sätt att skapa nyfikenhet hos besökaren. Frågan skall vara öppen och inte ha ett tydligt svar. Det skall ju texten besvara. Genom att ställa en fråga framställer du dig själv som engagerad och insatt i ämnet du skriver om.

3. Använd citat eller anekdoter

Med en anekdot eller ett citat så söker du stöd för din tes hos en pålitlig källa. Att berätta om något intressant eller intelligent någon ger en unik tyngd till innehållet. Du har säkert själv upplevt detta när du läst en artikel där någon kändis uttalar sig om ämnet.

4. Chockera

Inled gärna din text med ett intressant fakta. Gärna något häpnadsväckande eller styrkande fakta i sammanhanget. Besökare älskar att få intressant och relevant fakta serverat åt sig. En häpnadsväckande eller uppseendeväckande inledning lockar naturligtvis många besökare att fortsätta läsa.

5. Använd liknelser och metaforer

Att använda metaforer eller liknelser är nog ett av de absolut bästa sätten att fånga besökaren med hjälp av en mening. Båda är otroligt bra och enkla sätt att väcka ett igenkännande i texten. Omedelbart får besökaren flera faktorer att relatera till och kommer med största sannolikhet att fortsätta läsa texten.

Använd dessa tips när du skriver innehåll och rubriker på din webbsida/annons. Som du vet är innehåll viktigt vid sökmotoroptimering och genom bra content attraherar du såväl faktiska besökare såväl som sökmotorer.

Sphere: Related Content

MediaAnalys relaterade inlägg

Horaayy..there are 2 comment(s) for me so far ;)

#1

Tack!
Bra artikel.

Seo Lokal wrote on 23 april 2011 - 13:34
#2

[…] Ha en rubrik som lockar besökare att klicka in till artikeln. I rubriken bör även nyckelordet finnas med som du vill att artikeln skall ranka på. Läs mera om rubriksättning här […]

You can leave a response, or trackback from your own site.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.
 MediaAnalys Trisodium AB