post Category: Content — MediaAnalys News Blog @ 15:43 — post Comments (0)

Om du publicerar material på t.ex. din blogg där inlägget innehåller stavfel och grammatiska fel kommer detta troligtvis leda till att besökare av webbsidan (bloggen) får ett dåligt intryck av företaget som står bakom den. Det kan krävas så pass lite som en av misstag felaktig apostrof så kommer människor att bedöma ditt företag på dess förmåga att kommunicera effektivt och korrekt.

Du bör se till att du korrekturläser varje blogginlägg före publicering, och att du inte litar på automatiska stavningsprogram. Dessa program är idag inte tillräckligt smarta / avancerade för att du skall kunna lita på dem till 100%.

Din blogg behöver naturligtvis inte vara alltför formell och full med ”konservativa” skrivningar, med den bör ändå vara grammatiskt korrekt och med en bra meningsuppbyggnad. Var också försiktig med att använda alltför många adjektiv eller adverb eftersom det kan försvaga innebörden i ditt inlägg, och se till att du alltid läser igenom varje inlägg innan publicering.

De vanligaste misstagen när man publicerar material online är att man använder sig utav slanguttryck (det vill säga ej skriftspråk), felaktiga apostrofer och felaktiga förkortningar.

Läsare kanske inte alltid uppmärksammar att din bloggartikel är välskriven, MEN de kommer definitivt att notera om den är full av grammatiska misstag. Och som ni vet är det är ofta misstagen man kommer ihåg.

Läs gärna artikeln om hur man skriver naturligt content för webbplatser

Sphere: Related Content

MediaAnalys relaterade inlägg

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.
 MediaAnalys Trisodium AB